فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

پلی اتیلن گلایکل 6000

10
کیلو گرم
1660000
16600000
18260000
تعداد کل سفارش
1
18260000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
18260000