فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

متیلن کلراید چینی | Chemex

1
کیلو گرم
12790000
12790000
13941100
تعداد کل سفارش
1
13941100
حمل و نقل
ارسال هماهنگ شود
روش پرداخت
قیمت نهایی
13941100