فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

هیدروکلریک اسید 37% گرید Extra pure | دکتر مجللی

1
2.5 لیتر
3000000
3000000
3270000
تعداد کل سفارش
1
3270000
حمل و نقل
پس کرایه تیباکس
روش پرداخت
قیمت نهایی
3270000