فاکتور خرید و فروش
ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

بوریک اسید گرید Extra pure | دکتر مجللی - 1 کیلو گرم

3
کیلو گرم
3000000
9000000
9900000
تعداد کل سفارش
1
9900000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
9900000