فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (ریال)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
1

متا سیلیکات سدیم 5 آبه چینی | Chemex

75
کیلو گرم
527،600
39،570،000
3،957،000
43،527،000
2
نیتریت سدیم چینی | Chemex - 25 کیلو گرم
25
کیلو گرم
714،800
17،870،000
19،657،000
تعداد کل سفارش
2
63،184،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
63،184،000