فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

پلی اتیلن گلایکل 6000

1
کیلو
1200000
8400000
8400000
تعداد کل سفارش
1
8400000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
8400000