فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

اکتیویتور

2000
کیلو گرم
170000
3400000000
3740000000
تعداد کل سفارش
1
3740000000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
3740000000