فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

اسلابلایزر

100
کیلو گرم
1،400،000
140،000،000
154،000،000
تعداد کل سفارش
1
154،000،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
154،000،000