فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

مونو کلرو استیک اسید|MCA|نیروکلر - 25 کیلو گرم

1
کیلو گرم
495000
12375000
13612500
تعداد کل سفارش
1
13612500
حمل و نقل
13612500
روش پرداخت
قیمت نهایی
13612500