فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

نیتریت سدیم چینی | Chemex - 1 کیلو گرم

1
کیلو گرم
1090000
1090000
1188100
تعداد کل سفارش
1
3466200
حمل و نقل
0
روش پرداخت
قیمت نهایی
3466200