فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

کلرید باریم چینی | chemex

1
500 گرم
420000
420000
457800
تعداد کل سفارش
1
3329950
حمل و نقل
پیک
روش پرداخت
قیمت نهایی
3329950