فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (ریال)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
1

ثبت آگهی در شیمی من

1
عدد
800000
800000
72000
872000
تعداد کل سفارش
1
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی