فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

ظرف 1 لیتر گرد دهانه 65 سفید

70
عدد
115000
8050000
8050000
تعداد کل سفارش
1
8050000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
8050000