فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

حق العمل درج آگهي در سامانه اينترنتي 2330002889609

1
عدد
4900000
5390000
5390000
تعداد کل سفارش
1
5390000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
5390000