فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

سدیم بنزوات گرید Extra pure | دکتر مجللی

1
500 گرم
5500000
5500000
5995000
تعداد کل سفارش
1
5995000
حمل و نقل
0
روش پرداخت
قیمت نهایی
5995000