فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

خرید سولفوریک (usp) 1 لیتری

4
لیتر
1400000
5610000
6114900
تعداد کل سفارش
1
6114900
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
6114900