فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

سدیم بنزوات (extra pure) 500 گرمی

1
گرم
4675000
4675000
5095750
تعداد کل سفارش
1
5095750
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
5095750