فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

سدیم گلوکونات صنعتی 25 کیلو گرم کمکس

1
کیلو گرم
510000
12750000
14025000
تعداد کل سفارش
1
14025000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
14025000