فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

گلی اکسال 40 درصد

10
کیلو گرم
2،850،000
28،500،000
اعمال نشده
28،500،000
تعداد کل سفارش
1
28،500،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
28،500،000