فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

اتیل اکریلات چینی|chemex

2
500 گرم
163,0000
326,0000
355,3400
تعداد کل سفارش
1
355,3400
حمل و نقل
پس کرایه باربری
روش پرداخت
قیمت نهایی
355,3400