فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (ریال)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
1

سدیم هگزا متا فسفات|SHMP|چینی|chemex - 1 کیلو گرم

2
کیلو گرم
1،455،000
2،910،000
291،000
3،201،000
تعداد کل سفارش
1
3،201،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
3،201،000