فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

پلی اتیلن 6000

50
کیلو گرم
1422000
71100000
78210000
تعداد کل سفارش
1
78210000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
78210000