فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

هاست فروشگاه

1
عدد
15418181
16960000
تعداد کل سفارش
1
16960000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
16960000