فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

بنزال کلونیوم کلراید 50 درصد

500
کیلو گرم
750،000
375،000،000
37،500،000
412،500،000
2
گالن 20 لیتری
25
عدد
650،000
16،250،000
17،875،000
تعداد کل سفارش
2
430،375،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
430،375،000