فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

بنطال کلونیوم کلراید 50درصد

20
کیلو گرم
800،000
16،000،000
1،600،000
17،600،000
2
گالن 20 لیتری
1
عدد
650،000
650،000
715،000
تعداد کل سفارش
2
18،315،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
18،315،000