فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

اسید اگزالیک 99.6 درصد چینی

25
کیلو گرم
560،800
1،402،0000
140،200
15،422،000
تعداد کل سفارش
1
15،422،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
15،422،000