فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

|اسید کرومیک - ترکیه

1
کیلو گرم
4،950،000
4،950،000
495،000
5،445،000
2
اسید سولفوریک - 2.5 لیتر
2.5
لیتر
2،000،000
2،000،000
2،200،000
تعداد کل سفارش
2
7،645،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
7،645،000