فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

اروزیل چینی|chemex|Fumed silica - (10کیلو گرم)

5
کیلو گرم
25600000
128000000
139520000
تعداد کل سفارش
1
139520000
حمل و نقل
پس کرایه باربری
روش پرداخت
قیمت نهایی
139520000