فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

فرميک اسید گرید Laboratory | دکتر مجللی - 1 لیتر

1
لیتر
4400000
4400000
4840000
تعداد کل سفارش
1
4840000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
4840000