فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

کابل تلفن

6
عدد
60000
480000
480000
2
سوکت
4
عدد
25000
100000
100000
تعداد کل سفارش
2
580000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
580000