فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

واشر

25
10000
250000
250000
2
پیچ و مهره
25
10000
250000
250000
3
آچار 13
1
800000
800000
800000
تعداد کل سفارش
3
1300000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
1300000