فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

پرژکتور

1
6900000
6900000
6900000
2
سیم 2*1
1
120000
600000
600000
3
دوشاخه
1
350000
350000
350000
تعداد کل سفارش
3
7850000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
7850000