فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم

1
عدد
58500000
58500000
63765000
2
نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم
1
عدد
93600000
93600000
102024000
3
نرم افزار تامین کنندگان و انبار بازرگانی سپیدار همکاران سیستم
1
عدد
110700000
110700000
120663000
4
نرم افزار مشتریان و فروش سپیدار همکاران سیستم
1
عدد
126000000
126000000
137340000
5
نرم افزار مودیان سپیدار همکاران سیستم
1
عدد
58500000
58500000
63765000
6
نرم افزار حقوق و دستمزد سپیدار همکاران سیستم
1
عدد
157500000
157500000
171675000
تعداد کل سفارش
6
659232000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
659232000