فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

سدیم سولفات خشک گرید Laboratory

1
کیلو گرم
1870000
1870000
2057000
2
سدیم کلراید گرید Laboratory | دکتر مجللی - 1 کیلو گرم
1
کیلو گرم
1870000
1870000
2057000
تعداد کل سفارش
2
4114000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
4114000