فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

افزونه پلاگین API

عدد
90000000
90000000
98100000
تعداد کل سفارش
1
98100000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
98100000