فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

حمل 20 لیتر شهرصنهتی تا تهران

1
عدد
5500000
5500000
5500000
تعداد کل سفارش
1
5500000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
5500000