فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

کلر 65 درصد نیرو کلر

2
کیلو گرم
565000
50850000
50850000
تعداد کل سفارش
1
50850000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
50850000