فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

پلی اتیلن گلایکول 400 گرید Extra pure | دکتر مجللی - 10 لیتر

1
عدد
31،000،000
31،000،000
3،100،000
34،100،000
تعداد کل سفارش
1
34،100،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
34،100،000