فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (ریال)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
1

ثبت آگهی در شیمی من

1
عدد
1،000،000
1،000،000
100،000
1،100،000
تعداد کل سفارش
1
1،100،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
1،100،000