فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

سدیم گلوکونات|گلوکونات سدیم|چینی|Chemex

1
25 کیلو گرم
13340000
13340000
14540600
تعداد کل سفارش
1
49987400
حمل و نقل
ارسال هماهنگ شود
روش پرداخت
قیمت نهایی
49987400