فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

سدیم تری پلی فسفات|STTP|چینی|Chemex

1
2کیلو گرم
2970000
2970000
3237300
تعداد کل سفارش
1
3237300
حمل و نقل
پس کرایه باربری
روش پرداخت
قیمت نهایی
3237300