فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

اسید فسفریک 85 درصد

35
کیلو گرم
870،000
30،450،000
اعمال نشد
30،450،000
تعداد کل سفارش
1
30،450،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
30،450،000