فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

ان-اکتان گرید Laboratory | دکتر مجللی - 1 لیتر

1
لیتر
8،100،000
8،100،000
810،000
8،910،000
تعداد کل سفارش
1
8،910،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
8،910،000