اشخاص

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][us_person image=”5326″ name=”جانی” role=”موسس” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ layout=”simple_circle” facebook=”#” twitter=”#” google_plus=”#” linkedin=”#” type=”1″ img_circle=”yes” external=””]ابزار وردپرس یکی از ارائه دهندگان بزرگ خدمات وردپرس فارسی می باشد که در سال ۱۳۹۳ توسط دو نفر از توسعه دهندگان ارشد فعلی بنا شده است. [/us_person][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][us_person image=”5328″ name=”نازنین” role=”توسعه دهنده” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ layout=”simple_circle” twitter=”#” google_plus=”#” linkedin=”#” custom_link=”#” custom_icon=”fab|xing” type=”1″ external=””]ابزار وردپرس یکی از ارائه دهندگان بزرگ خدمات وردپرس فارسی می باشد که در سال ۱۳۹۳ توسط دو نفر از توسعه دهندگان ارشد فعلی بنا شده است. [/us_person][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_person image=”5328″ name=”نازی” role=”موسس” layout=”square” facebook=”#” twitter=”#” google_plus=”#” linkedin=”#” type=”1″ img_circle=”yes” external=””][/us_person][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_person image=”5326″ name=”مایک” role=”برنامه نویس” layout=”square” email=”#” google_plus=”#” custom_link=”#” custom_icon=”fab|vk” type=”1″ external=””][/us_person][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_person image=”5307″ name=”لوری” role=”مدیر” layout=”square” facebook=”#” twitter=”#” linkedin=”#” skype=”#” type=”1″ img_circle=”yes” external=””][/us_person][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_person image=”5288″ name=”دیوید” role=”موسس” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ facebook=”#” twitter=”#” google_plus=”#” linkedin=”#” type=”1″ img_circle=”yes” external=””][/us_person][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_person image=”5307″ name=”رضایا” role=”مدیر مالی” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ email=”#” facebook=”#” twitter=”#” google_plus=”#” linkedin=”#” custom_link=”#” custom_icon=”fab|xing” type=”1″ external=””][/us_person][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_person image=”5326″ name=”مهدی” role=”مدیر” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ facebook=”#” twitter=”#” linkedin=”#” skype=”#” type=”1″ img_circle=”yes” external=””][/us_person][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_person image=”5328″ name=”آنا” role=”طراح” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ facebook=”#” twitter=”#” linkedin=”#” skype=”#” type=”1″ img_circle=”yes” external=””][/us_person][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][us_person image=”5326″ name=”داوود” role=”موسس 2″ layout=”square” type=”1″ img_circle=”yes” external=””][/us_person][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][us_person image=”5307″ name=”کیم” role=”مدیر بودجه” layout=”square” type=”1″ external=””][/us_person][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][us_person image=”5308″ name=”مرتضی” role=”مدیریت” layout=”square” type=”1″ img_circle=”yes” external=””][/us_person][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][us_person image=”5288″ name=”اسمیت” role=”حسابدار” layout=”square” type=”1″ img_circle=”yes” external=””][/us_person][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][us_person image=”5326″ name=”وایت” role=”مدیر” layout=”square” type=”1″ external=””][/us_person][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][us_person image=”5328″ name=”استیو” role=”طراح” layout=”square” type=”1″ img_circle=”yes” external=””][/us_person][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]